Funkcjonowanie szkoły 26.10.2020-08.11.2020

Funkcjonowanie szkoły 26.10.2020-08.11.2020

  Od 26 października 2020 r. Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu funkcjonuje wg zasad ustalonych dla strefy „czerwonej”.

 1. Zajęcia odbywają się zdalnie, zgodnie z planem lekcji. Z powodów organizacyjnych, nauczyciel ma prawo je skrócić do 30 minut.
 2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach na żywo na TEAMS. Uczeń, który nie ma dostępu do Internetu w domu przyjeżdża do szkoły (na podstawie ankiety z 1 września jest to 3 uczniów ZSTIE). Dyrektor organizuje wtedy dla ucznia komputer z dostępem do Internetu w szkole.
  Problemy związane z dostępem do komputera należy zgłaszać do właściwego wychowawcy.  
 3. Konsultacje, zajęcia dodatkowe, lekcje wychowania do życia w rodzinie odbywają się zdalnie. Wyjścia, wycieczki, imprezy, konkursy zostają odwołane.
 4. Ewidencja obecności uczniów: wg zasad w trybie zdalnym.
 5. W szkole wciąż obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do minimum. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z wytycznymi MEN dot. reżimu sanitarnego.
 6. Praktyki zawodowe odbywają się w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Zajęcia w CKZ odbywają się zdalnie.  
 7. W razie problemów z logowaniem do TEAMS, uczniowie ZSTIE mogą kontaktować się z pracownikiem sekretariatu (telefonicznie) lub dyrekcją (moduł wiadomości w uonet). Proszę o nie powielanie próśb: 1 osoba zgłaszająca problem – 1 osoba reagująca na problem.
 8. Praca w trybie zdalnym obowiązuje do czasu odwołania przez ministra właściwego lub zmiany na strefę żółtą.
 9. W pozostałych kwestiach obowiązują procedury epidemiczne w ZSTIE wprowadzone 1 września 2020.
 10. Od 24 października 2020, dzieci i młodzież do 16-go roku życia nie mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego.