Dostęp uczniów do internetu i komputera w domu

Dostęp uczniów do internetu i komputera w domu

Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów ZSTIE, 1 września 2020:

a) dzielę komputer z innymi domownikami – 51 uczniów (7,6%),

b) nie mam dostępu do Internetu – 3 uczniów (0,04%),

c) mam ograniczony dostęp do Internetu – 25 uczniów (3,76%),

d) nie mam problemów z dostępem do sieci i komputera – 586 uczniów (88,7%).