Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2021


Informacje Dyrektora ZSTIE dla zdających:
http://zstie.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Informacje-Dyrektora-ZSTiE-dla-zdajacych.pdf

Egzamin pisemny 12 stycznia 2021 (60 minut): 4A, 4B, 4C, – EE.09, 4E – EE.22, 4X- EE.11 oraz egzaminy poprawkowe 

godzinakwalifikacja sala
10.00EE.08, EE.10310
10.00EE.03, EE.12322
12.00EE.22302
12.00EE.11310
12.00EE.11300
12.00EE.11311
12.00E.13322
14.00EE.09aula
14.00EE.09302
14.00EE.09300Egzamin praktyczny

data/godzinaklasakwalifikacjasala
14 stycznia, 8:00egz. poprawkowyE.14116
14 stycznia, 8:00egz. poprawkowyE.14117
11 stycznia, 13:004EEE.22403 (ZSTIE)
18 stycznia, 8:004A/4B/4CEE.09117
18 stycznia, 8:004A/4B/4CEE.09116
18 stycznia, 12:004A/4B/4CEE.09117
18 stycznia, 12:004A/4B/4CEE.09116
18 stycznia, 16:004A/4B/4CEE.09117
18 stycznia, 16:004A/4B/4CEE.09116
19 stycznia, 8:004A/4B/4CEE.09117
19 stycznia, 8:004A/4B/4CEE.09116
19 stycznia, 12:004A/4B/4CEE.09117
19 stycznia, 12:004A/4B/4CEE.09116
3 lutego, 8:00egz. poprawkowyEE.08119
3 lutego, 12:30egz. poprawkowyEE.08119
12 lutego, 8:004XEE.11402
12 lutego, 12:004XEE.11402
12 lutego, 16:004XEE.11402
13 lutego, 8:004XEE.11402
13 lutego, 12:004XEE.11402
13 lutego, 16:004XEE.11402


Listy zdających zostaną przekazane na najbliższych godzinach wychowawczych oraz umieszczone na parterze budynku szkoły.